1400/04/19
ماژول Dorsa Excel Importer
این ماژول یک قابلیت جدید است که توسط تیم توسعه شرکت پاسکال سیستم ایجاد شده و با استفاده از آن می توان فایل های موجود در پوشه ها را که به ازاء هر یک از آنها رکوردی نیز شامل ایندکس ها و متا دیتاها و همچنین مسیر ذخیره سازی فیزیکی فایل مربوطه می باشد را از فایل اکسل به صورت دسته جمعی در نرم افزار DocuWare ورود اطلاعات نمود.
تعداد بازدید:
2234
Powered by DorsaPortal