1398/04/24
راه اندازی نرم افزار مدیریت آرشیو اسناد الکترونیکی در شرکت توزیع نیروی برق کردستان
نرم افزار سیستم یکپارچه مدیریت اسناد و آرشیو توسط کارشناسان بخش DMS شرکت پاسکال سیستم پویا در شرکت توزیع نیروی برق کردستان نصب و راه اندازی گردید.از دیگر قابلیت های نرم افزار مدیریت آرشیو اسناد سازمانی به فهرست بندی هوشمند اشاره کرد. فهرست بندی هوشمندانه DocuWare، مستندسازی را به فرایندی کارامد در سازمان تبدیل می کند و باعث صرفه جویی در وقت و حذف ثبت فهرست بندی دستی اسناد می شود. پردازش اسناد و تنظیم آنها به صورت دستی احتمال بروز خطاهای انسانی را افزایش می دهد. اما تصور کنید شما اسناد خود را روی دستگاه اسکنر قرار می دهید و برای ثبت آنها تنها به فشار دادن یک دکمه نیاز است ، ویژگی شاخص را انتخاب می کنید، در این حالت سیستم الگو سازی کرده و برای انتخاب و پیشنهاد شاخص های دیگر هوشمندانه یاد می گیرد و اینگونه همه اسناد مرتبط به صورت خودکار فهرست بندی شده و اطلاعات ذخیره می شود.
تعداد بازدید:
18532
Powered by DorsaPortal