تایید BPMN
در نهایت فرآند ها باید به صورت بصری قابل رویت باشند. لذا استاندارد BPMN به تحلیلگران و مهندسین اجازه میدهد تا فرآیند ها را از طریق این سیستم علامت گزاری ویژه BPMS قابل رویت برای مدیران سازمان ها و دیگر عوامل مربوطه در آورند. این استاندارد به گونه ای طراحی شده که برای اکثر افزاد قابل فهم باشد و یا با توضیحی مختصر آن را درک کنند. در نهایت با تایید BPMN، فرآیند ساخت آغاز می شود. همواره این سوال مطرح است که آیا امکان تغییرات پس از ساخت هر فرآیند وجود دارد و جواب به قاطعیت بله خواهد بود زیرا که اساس کار BPMS بر همین اصل مبتنی است.
 
تاریخ به روزرسانی:
1398/03/13
تعداد بازدید:
648
Powered by DorsaPortal