کسب دانش و فهم کامل سازمان

bpms چیست:

برای فهم جریان های کاری سازمان ها معمولا از Business Modeling استفاده می کنیم. در این گام یا مهندسین سازمان جریان ها را شناسایی و ترسیم نموده اند و یا هیچ کاری در این زمینه صورت نگرفته است و سازمان بر اساس آنچه در حال کار است به کار خود ادامه بدون هیچ نوع کار مهندسی تحلیلی در آن زمینه ادامه می دهد.
شاید مهمترین گام در پیاده سازی BPMS همین شناخت صحیح سازمان، تحلیل، طراحی و مهندسی فرآیندها است تا آنچه که اکنون به صورت دستی و یا بعضاً بخشی از آن توسط سیستم انجام میگیرد به یک فرآیند بدون نقص در طراحی نهایی تبدیل شود.
معمولا بسیاری از نواقص جریان های کاری، کمبود ها، کارهای اضافه، تکراری یا موازی کشف خواهند شد. حتی در بهترین حالات معمولا دیده شده با شروع فرآیند تحلیل گردش کار سازمان بسیاری از کمبودها مشخص شده و یا روال های دست و پار گیر به راحتی جایگزین روال های قابل فهم تر و اجرایی تر خواهند شد. این گام حداقل به دو بخش تحلیل فرآیند و تحلیل Entity ها تقسیم شده که بسته به سازمان و میزان وسعت میتواند به فازهای متعددی شکسته شده تا فرآیند های بزرگ شکسته شده و زیرفرآیندهای کارآمد تری جای آنها را بگیرد.
تاریخ به روزرسانی: 1398/12/06
تعداد بازدید: 4353
Powered by DorsaPortal