تایید BPMN

bpmn چیست:

در نهایت فرآند ها باید به صورت بصری قابل رویت باشند. لذا استاندارد BPMN به تحلیلگران و مهندسین اجازه میدهد تا فرآیند ها را از طریق این سیستم علامت گزاری ویژه BPMS قابل رویت برای مدیران سازمان ها و دیگر عوامل مربوطه در آورند. این استاندارد به گونه ای طراحی شده که برای اکثر افزاد قابل فهم باشد و یا با توضیحی مختصر آن را درک کنند. در نهایت با تایید BPMN، فرآیند ساخت آغاز می شود. همواره این سوال مطرح است که آیا امکان تغییرات پس از ساخت هر فرآیند وجود دارد و جواب به قاطعیت بله خواهد بود زیرا که اساس کار BPMS بر همین اصل مبتنی است.

نمونه مدلسازی bpmn
 
تاریخ به روزرسانی: 1398/12/06
تعداد بازدید: 6088
Powered by DorsaPortal