تغییرات
در پیاده سازی BPMS تا آنجا که برای سیستم و فرآیند امکان پذیر باشد، فرآیند، قوانین و کاربران به گونه ای پیاده سازی میشوند که با تغییرات اندکی بتوان جریان را تغییر داد و در برخی موارد این کار با پیش بینی های انجام شده در تحلیل و طراحی به صورت اتوماتیک انجام می شود، اما همواره امکان تغییرات بر روی تمامی ساختارها وجود خواهد داشت که معمولا تغییرات به راحتی و با چند کلیک ساده انجام می شود. چرخه BPMS یه چرخه دورانی (تصویر) است که روال های انجام آن باعث بهبود فهم مسله، تحلیل و طراحی بهتر شده و در صورت نیاز به تغییرات خود چرخه می تواند به راحتی خود را اصلاح کند. چرخه تولید BPMS در حالت استاندارد از 6 فاز تشکیل شده است :
 
1.Planning and Strategic Alignment
2.Process Analysis
3.Process Design
4.Implementing the process
5.Process Monitoring
6.Process Refinement
1.برنامه ریزی و هماهنگ سازی استراتژیک
2.تجزیه و تحلیل فرآیند
3.طراحی پروسه
4.پیاده سازی پروسه
5.نطارت بر فرآیند
6.اصلاح پروسه
تاریخ به روزرسانی: 1398/03/13
تعداد بازدید: 4511
Powered by DorsaPortal