مشاوره و راهنمایی ۵ - ۲۲۹۱۹۹۸۲ - ۰۲۱

انتخاب هوشمند مدیران سازمانی

سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی

تاریخ:
1401/05/10
تعداد بازدید:
466
 
 
 
سرمایه اصلی یک سازمان، اطلاعات و دانش آن سازمان

-  اسناد کاغذی سازمان
-  اسناد الکترونیکی هر کاربر
-  اسناد فاکس
-  ایمیل های سازمان
-  گزارشات سیستمی
-  اطلاعات درون نرم افزارهای سازمان
-  و دانش پرسنل شما
 
 
 
 
 
 
منبع:
Powered by DorsaPortal