مشاوره و راهنمایی ۵ - ۲۲۹۱۹۹۸۲ - ۰۲۱

مدیریت اسناد الکترونیکی

راهکاری اثربخش و سازگار برای تحول سازمان شما

تاریخ:
1396/10/30
تعداد بازدید:
10747
قدرت DocuWare در کنار سیستم‌های یکپارچه سیستم مدیریت اسناد DocuWare قابلیت اتصال به سیستم‌های یکپارچه سازمانی از جمله SAP و BPMS را دارا است. بدینگونه که سیستم مدیریت اسناد توسط Workflow Engine تعبیه شده در ضمن اتصال به پروتکل‌های خروجی سیستم‌‌های فوق امکان نگهداری و آرشیو اتوماتیک را مهیا می کند.
منبع:
Powered by DorsaPortal